התחבר לפתרונות הרשת של הבניינים שלך

2.8.2.3 קושחה

תאריך פרסום: יולי 17, 2023

חשוב: אם מכשיר HALO פועל כעת בגרסת קושחה מתחת לגרסה 2.0, זה דורש שלב שדרוג נוסף. תחילה יהיה עליך לשדרג לגרסת קושחה 2.5.1, ולאחר מכן להתקין את גרסה 2.8.2.3.

2.6.12 HALO Device Manager (HDM)

תאריך פרסום: מאי 10, 2023

2.5.1 קושחה

תאריך פרסום: דצמבר 23, 2021