המדריך שלך להתקנה וחיבור

מדריך למנהל מערכת 2.8.2.3

הערות גרסה 2.8.2.3

מדריך למנהל ההתקנים 2.6.12

מדריך להתחלה מהירה

HALO 2C, 3C, 3C-PC
מדריך התקנה ומיקום

מדריך התקנת HALO 2C להתקנה על פני השטח

מדריך התקנת HALO 3C Back Box

מדריך אייקונים

יחידת 2C Demo שודרגה ל-3C Demo