הישאר מעודכן לגבי קושחת HALO

עדכונים חדשים בקושחה HALO 2.8.1.11

הגרסה כוללת שיפורים לספירת אנשים, שיטות אימות, זיהוי מסכה ותכונות חדשות שנוספו כמו לחצן פאניקה, תמיכה בשפה חדשה ושיפורים גרפיים.  

הורד קושחה 2.8.1.11

תאריך פרסום: מאי 10, 2023

חשוב: אם מכשיר HALO פועל כעת בגרסת קושחה מתחת לגרסה 2.0, זה דורש שלב שדרוג נוסף. תחילה יהיה עליך לשדרג לגרסת קושחה 2.5.1, ולאחר מכן להתקין את גרסה 2.8.1.11.

הורד קושחה 2.5.1

תאריך פרסום: דצמבר 23, 2021