התחבר לפתרונות הרשת של הבניינים שלך

הקושחה

2.9.0.10 קושחה

תאריך פרסום: אוקטובר 9, 2023

חשוב: אם מכשיר HALO פועל כעת בגרסת קושחה מתחת לגרסה 2.0, זה דורש שלב שדרוג נוסף. תחילה יהיה עליך לשדרג לגרסת קושחה 2.5.1, ולאחר מכן להתקין את גרסה 2.9.0.10.

2.5.1 קושחה

תאריך פרסום: דצמבר 23, 2021

כלים

2.6.16 HALO Device Manager (HDM)

תאריך פרסום: אוקטובר 25, 2023