חיפוש
סגור את תיבת החיפוש הזו.

רישום פרויקט

מלא את הטופס למטה כדי לרשום את הזדמנויות הנפח שלך.

  • יש אין דרישת הכנסה מינימלית עבור HALO 2C, HALO 3C או HALO 3C-PC.

נדרש מידע מלא של משתמש הקצה, פרטי מפיץ עבור משתמש הקצה לא יתקבלו. הערה: פרויקטים שהם רישיונות HALO Cloud בלבד אינם זכאים לרישום פרויקט. אפשר 2 ימי עסקים מלאים לבדיקה. שים לב שחלק מההרשמות עשויות לדרוש סקירה ואישור נוספים.

מידע על מפיצים
מידע מפיץ
מידע על משתמש קצה
מידע נוסף