חיפוש
סגור את תיבת החיפוש הזו.

מתי אני צריך להשתמש במתאם הרכבה על פני השטח?

כאשר למיקום יש תקרות קשות או למוט נפילה לתקרה כדי לעמוד בגבהים הנדרשים, השתמש תושבת משטח מספר חלק MFR #HALO-SMADAPT.