מתי אני צריך להשתמש במתאם הרכבה על פני השטח?

כאשר למיקום יש תקרות קשות או למוט נפילה לתקרה כדי לעמוד בגבהים הנדרשים, השתמש תושבת משטח מספר חלק MFR #HALO-SMADAPT.