ראשי התיבות מייצגים תרכובות אורגניות נדיפות, גזים הנפלטים ממגוון חומרים שיכולים להיות בעלי השפעות בריאותיות קצרות וארוכות טווח. ריכוזי VOC רבים יכולים להיות גבוהים עד פי 10 בתוך הבית מאשר בחוץ.

מקורות ה-VOC כוללים מוצרים נפוצים רבים, כולל נוזלי ניקוי, חומרי חיטוי, צבעים ולכות. שריפת דלקים כמו עץ ​​וגז טבעי מייצרים גם VOCs.

חשיפה לטווח קצר לרמות נמוכות של VOCs עלולה לגרום לגירוי בגרון, בחילות, עייפות ותלונות קלות אחרות. חשיפה ארוכת טווח לריכוזים גבוהים של VOCs נקשרה לגירוי חמור יותר בדרכי הנשימה וכן לנזק לכבד ולכליות. מוצרים יכולים לפלוט VOC גם כאשר הם נמצאים באחסון, אם כי במידה פחותה מאשר כאשר הם נמצאים בשימוש פעיל.