שיטות עבודה מומלצות לפני התקנה

עבור איתור אידוי:

HALO צריך להיות ממוקם על תקרה. לגילוי אדים HALO צריך להיות באזור נקי יחסית מזרמי אוויר. הימנע מתעלות פליטה או חזרה של HVAC, מאווררים ואזורים ליד הדלת בין שני חדרים. התקנת HALO צריכה להימנע מאזורים עם רעשי רקע או רטט משמעותיים.

לבטיחות:

בעת שימוש ב-HALO לניטור בטיחות וסביבה, התייעץ עם סוחר IPVideo המורשה שלך לקבלת הנחיות מיקום.

בשביל בריאות:

בעת שימוש ב-HALO לניטור איכות אוויר וניטור סביבתי, התייעץ עם סוחר IPVideo המורשה שלך לקבלת הנחיות מיקום.