חיפוש
סגור את תיבת החיפוש הזו.

דרישות גובה

הגובה ישתנה בהתאם לפריטים שזוהו. 

לזיהוי אדים, תצטרך להיות בגובה 8-9 רגל - לא גבוה יותר.