חיפוש
סגור את תיבת החיפוש הזו.

איך אני מחבר את הממסרים?

RELAS עבור HALO-V2.0 ו-HALO-2C

חיישן חכם HALO כולל שני בקרי ממסר שיכולים להפעיל מערכת חיצונית בעת אירוע. בקרי הממסר מוגדרים ל- Normally Closed "NC" כברירת מחדל. ניתן להעביר את היציאות ל-Norly Open "NO" על ידי החלפת פינים מגשרים. סיכות המגשר ממוקמות על הלוח. יש להסיר את שני הכיסויים העליונים של חיישן החכם HALO כדי לחשוף את פיני מגשר הממסר. לאחר החשיפה, ניתן לכוונן את מצב ברירת המחדל של כל ממסר באופן עצמאי על ידי הזזת המגשרים מ-NC ל-NO.