אירוע מדד הבריאות

מדד בריאות החיישן החכם של HALO מספק אינדיקציה בזמן אמת של הסיכון הפוטנציאלי להתפשטות של מחלות זיהומיות הנישאות באוויר בבניין.

מדד בריאות זה משמש להפחתת התפשטות הזיהום והוא משתמש במחזורי מדידה קצרים לתיקון מהיר. גורמי מדד הבריאות הם:
• פחמן דו חמצני (CO₂)

• חלקיקים (1 מיקרומטר, 2.5 מיקרומטר, 10 מיקרומטר)

• לחות (RH)

• סך תרכובות אורגניות נדיפות (TVOC)

• דו תחמוצת החנקן (NO₂)