החיישן החכם HALO מזהה יריות במיקום עם אימות דו-גורמי באמצעות דפוס צליל תדר וכלי הקשה. החיישן הוא מוסמך צד שלישי ויש לו טווח של 3 רגל עם זיהוי רדיוס של 25°. ה-HALO צריך להיות באותו חדר כמו יריית האקדח כדי להפעיל אירוע.

אם יש אירוע שקרי שהופעל ודא ה-HALO פועל על גרסת הקושחה העדכנית ביותר and current security presets are loaded. פנה לתמיכה אם הבעיה לא נפתרה.