חיפוש
סגור את תיבת החיפוש הזו.

אירוע ירי וחיישני HALO ירי

חיישני היריות של ה-HALO Smart Sensor מזהים יריות במיקום עם אימות דו-גורמי באמצעות דפוס קול תדר וכלי הקשה. החיישן הוא מוסמך צד שלישי ויש לו טווח של 3 רגל עם זיהוי רדיוס של 25°. חיישני הירייה של HALO צריכים להיות באותו חדר כמו הירייה כדי להפעיל אירוע.

אם יש אירוע שקרי שהופעל, ודא ה-HALO פועל על גרסת הקושחה העדכנית ביותר והגדרות אבטחה נוכחיות נטענות. פנה לתמיכה אם הבעיה לא נפתרה.