תחילת העבודה עם חשבון Halo Cloud חדש.

בעת קבלת הזמנת Halo Cloud שלך מ no-reply@iotmanager.com שם המשתמש של מנהל החשבון שלך יהיה רק ​​באותיות קטנות והסיסמה שלך תהיה זמנית. לאחר הכניסה הראשונית תתבקש לקבל את ה-EULA ותנאי הפרטיות.

סכם רישיון למשתמש קצה

בחר את ה-EULA בכותרת וקרא את התנאים, ולאחר מכן בחר בכרטיסייה פרטיות וקרא את התנאים.

תנאי קבלת יהיו זמינים ותתבקש לשנות את הסיסמה שלך.