חיפוש
סגור את תיבת החיפוש הזו.

חיישן פחמן חד חמצני (CO).

עד עכשיו, רוב האנשים מודעים להשפעות הקטלניות
של ריכוזים גבוהים של גז חסר ריח וצבע זה.
חשיפה לרמות נמוכות יותר שלעיתים נובעות ממכשירי שריפת דלק יכולה גם לגרום לתגובות שליליות,
כולל בלבול ואובדן זיכרון.

אם יש רמות מוגברות של פחמן חד חמצני, חיישן החכם HALO יפעיל אירוע AQI.