האם ניתן להתקין HALO בסביבות חיצוניות?

לא, בסביבות חיצוניות יש אוורור פתוח, אירועים לא יופעלו.